Nasze doświadczenie dla Twojego bezpieczeństwa Nasze doświadczenie dla Twojego bezpieczeństwa

Witamy na stronie głównej firmy POŻ-EKSPERT Ochrona Przeciwpożarowa i BHP. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP i bezpieczeństwa procesowego (ryzyko wybuchowe, chemiczne, ochrona środowiska).

Więcej
O firmie
Firma "POŻ-EKSPERT” Ochrona Przeciwpożarowa i BHP jest specjalistyczną firmą oferującą kompleksowe usługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i BHP.
Ochrona Przeciwpożarowa
Doradztwo - Projektowanie - Wykonawstwo - Nadzór - Szkolenie
Dyrektywa ATEX
Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem
Ocena Ryzyka Wybuchu
Opiniowanie rozwiązań projektowych i technologicznych
Konsultacje i szkolenia
Dyrektywa SEVESO
Programy Zapobiegania Awariom
Plany Ratownicze
Szkolenia pracowników